A A A
7:00 - 08.45 Schodzenie się dzieci do sal. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych w zależności od zainteresowań dzieci.
8:45 - 09:00 Przygotowanie do śniadania. Sprzątanie zabawek, czynności higieniczno-porządkowe.
9:00 - 09:30 Śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.
9:30 - 09:45
Czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania.
 9:45 - 10:45 Zajęcia dydaktyczne zintegrowane – programowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, wyjścia na plac zabaw.
 10:45 - 11:00 Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych w zależności od zainteresowań dzieci.
 11:00 - 11:30 Zajęcia dydaktyczne bezpłatne prowadzone przez nauczycieli przedszkola.
 11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe.
 11:45 - 12:15 Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.
 12:15 - 13:00 Odpoczynek. Zajęcia o charakterze wyciszającym – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy przy stolikach (układanie puzzli i klocków, rysowanie). Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
 13:00 - 13:30 Zajęcia dodatkowe płatne prowadzone przez nauczycieli spoza przedszkola.
 13:30 - 13:45
Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno-porządkowe.
 13:45 - 14:00 Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.
 14:00 - 14:15 Czynności porządkowe po podwieczorku.
 14:15 - 15:00

Zabawa dowolna dzieci w kącikach tematycznych w zależności od zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy integracyjne.

 15:00 - 17:00
 Rozchodzenie się dzieci do domu.